Wat betekent vriendschap in Rotary?

vrijdag 15 april 2022

Een van de meest markante kenmerken van Rotary is het feit dat, waar men ook ter wereld een Rotarièr ontmoet, met een wederzijdse vertrouwensrelatie mag verwachten. Zo ontstaat, van Rotarièr tot Rotarièr, een zeldzame sfeer van samenhorigheid. 

Logischerwijze moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de begrippen «vriendschap» en «kameraadschap». Bij Rotary noemt men elkaar van meet af aan «vriend». Wellicht is dit slechts een formaliteit, maar toch schept ze bij alle bijeenkomsten een solidariteit die zeer reëel is. 

Het enige dat men van een nieuw lid kan en mag verwachten is de kameraadschap, die nodig is om het algemene doel van Rotary met succes na te streven. 

Maar echte vriendschap kan niet worden opgedrongen of bij kontrakt opgelegd.  Echte vriendschap vergt meer: men moet zich een persoonlijke indruk vormen van de partner, een bijzondere achting voor hem voelen, hem vertrouwen, en - dat is het belangrijkste - een niet vooringenomen sympathie kunnen opbrengen. De relatie tussen vrienden is niet gebaseerd op kritiek maar op waardering. 
De ervaring toont aan dat vriendschap het vlotst tot stand komt in het bijzijn van gemeenschappelijke idealen, en van een gemeenschappelijke inzet om deze idealen waar te maken.

Zo is het ook met de vriendschap in Rotary: uit vriendschap groeien gemeenschappelijke acties, en uit gemeenschappelijke acties groeit vriendschap. 

Indien alle Rotarische publicaties de nadruk leggen op het aankweken van vriendschap, dan is dit zo te verstaan dat de omstandigheden waarin die vriendschap kan ontstaan moeten geschapen worden:

  • kameraadschap,
  • gemeenschappelijk aangepakte activiteiten,
  • een solidair engagement voor het bereiken van gemeenschappelijke idealen.

 

leder Rotarièr moet zich aan dit principe van Rotarische vriendschap houden wanneer in het dagelijkse Clubleven moeilijkheden of ongewenste problemen ontstaan. 
Rotary is er niet om iedereen in de mogelijkheid te stellen zijn eigen objectieven waar te maken. De enkeling moet zich met alle eerbied voor zijn eigen individualiteit aanpassen aan Rotary.